Psikososyal Destek Uygulama Rehberi - Kitapçık I: Teorik Çerçeve

Tarih
2020
Yazarlar
Hayata Destek Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Hayata Destek Derneği
Öz
"Bu programın amacı, çalışma yaşamına dâhil olmak zorunda kalan çocukların gelişimlerini, etkinlikler ve oyunlar vasıtasıyla desteklemek; onlara oyun temelli psikososyal destek sağlamaktır."
Tanımlama Alanı
Konu
Çalışan Çocuklar, Çocuk Hakları, Çocuğun Eğitim Hakkı, Çalışmanın Çocuklara Psikososyal Etkileri
Alıntı
Koleksiyonlar