Etik Çocuk: Değerler Eğitimi için Bir Kılavuz Denemesi

Tarih
2014
Yazarlar
Uluslararası Şeffaflık Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Şeffaflık Derneği
Öz
Etik Çocuk Projesi, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından hazırlanarak Hollanda Konsolosluğu’nun MATRA programına sunularak gerekli desteği almış ve resmi olarak Temmuz 2013’ün ikinci haftasında başlamıştır. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Türkiye Kolu olan Uluslararası Şeffaflık Derneği, yolsuzluk, hesap verebilirlik, açıklık gibi konularda çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olması nedeniyle etik ile ilgili çalışmaların bizzat yürütücüsü olarak genel amaçlarını gerçekleştirmek yönünde çeşitli projeler yürüten bir kuruluştur. Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından hazırlanan proje, İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yayımlanan Değerler Eğitimi Kılavuzu'ndaki çerçeve de gözetilerek geliştirilmiştir. İlköğretim ikinci kademe ikinci sınıf öğrencilerine yönelik geliştirilen projenin paydaşları arasında Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sabancı Üniversitesi yer almaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Eğitim, Çocuk Eğitimi, Etik Eğitimi
Alıntı
Koleksiyonlar