Nefret Suçu Yasaları - Pratik Kılavuz

Tarih
2015
Yazarlar
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi
Öz
Toplumdaki belirli gruplara yönelik hoşgörüsüzlükten kaynaklanan suçlar, nefret suçları olarak tanımlanmaktadır. Böylesi suçlar toplumları parçalama ve şiddet ile intikam döngüsü yaratma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bu tür suçlara güçlü bir karşılık verilmesi gerekmektedir. Kasım 2003’te Maastricht’te yapılan Bakanlar Konseyi toplantısında AGİT üyesi katılımcı devletler nefret suçlarının yarattığı tehlikeleri ortaklaşa olarak tanımış ve söz konusu suçlarla mücadele etme taahhüdünde bulunmuşlardır. Hemen ardından, AGİT katılımcısı Devletler DKİHB’nun nefret suçları üzerine faaliyet göstermesini zorunlu kılan bir dizi karar almışlardır. Katılımcı Devletler “gerekli görülen yerlerde, nefret suçlarına dayalı veya nefret suçlarını teşvik eden ayrımcılığı yasaklayan mevzuatı kabul etmeyi veya güçlendirmeyi göz önünde bulundurma…” taahhüdünde bulunmuşlardır. Bu kılavuz, ilgili devletlerin söz konusu taahhüdü uygulamalarına yardımcı bir araç olarak hazırlanmıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
Nefret Suçu, Nefret Söylemi
Alıntı
Koleksiyonlar