Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunması Amaçlı AB Rehber İlkeleri

Öz
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme tarihte en çok sayıda devlet tarafından onaylanmış insan hakları antlaşmasıdır. Sözleşme, iki İhtiyari Protokolü ile birlikte çocuk haklarının geliştirilmesi ve korunması alanında hukuken bağlayıcı ve kapsamlı bir dizi uluslararası standardı içerir. Avrupa Konseyince benimsenenler de dâhil olmak üzere çocuk hakları konusundaki diğer uluslararası ve bölgesel standartlar ile birlikte bu belgeler, tüm çocukların hiçbir türde ayrımcılığa maruz kalmadan insan haklarından faydalanmaları için sağlam bir temel oluştururken çocuk haklarının gerçekleştirilmesini teşvik ve izlemeye yönelik bir dayanak noktası da teşkil eder.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Çocuklara Yönelik Şiddet, Çocuk İşçiler
Alıntı
Koleksiyonlar