Aarhus Sözleşmesi: Çevresel Demokrasi İçin Rehberiniz

Tarih
2011
Yazarlar
Avrupa ECO Forumu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Avrupa ECO Forumu
Öz
Bu kitapçık Aarhus Sözleşmesi’nin yapısı ve işleyişi hakkında bir genel taslak sunmaktadır. Kitapçık, ilgili Genetik olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Değişikliği ve Kirletici Salınım ve Taşınım Kaydı Protokolüne (KSTKP) dair bölümler içermekte, Avrupa Birliği’nin (AB) kendi yasalarında Sözleşmeyi nasıl uyguladığı ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (BMÇP) Sözleşme ilkelerini dünya çapında nasıl desteklediğine dair bölümler yer almaktadır.
Tanımlama Alanı
Konu
Çevresel Koruma, Yaşam Kalitesi, Çevre koruma -- Uluslararası işbirliği, Çevre politikası -- Uluslararası işbirliği
Alıntı
Koleksiyonlar