108 Soruda Ekonomik ve Sosyal Haklar

Tarih
2013
Yazarlar
Yılmaz, Av. Özlem
Aktunç, Av. Gülçin
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İnsan Hakları Gündemi Derneği
Öz
"Ekonomik ve sosyal haklar, insan haklarının gelişmekte olan bir parçasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, günümüzdeki gelişmeleri anlık olarak takip edebilmek büyük bir zorluk halini de almaktadır. Alandaki çalışmaların genellikle akademik düzeyde olmaları ve sivil kuruluşlar ile uygulamacıların yararlanabileceği kaynakların son derece sınırlı oluşu, bizleri böyle bir çalışmayı ortaya çıkarmaya itekledi. Hem haklar, hem de bu hakların korunmasında pay sahibi olarak insan hakları savunucuları ve hukuk insanlarının daha doğru şekilde bilgilenebilmeleri bakımından, ekonomik ve sosyal haklar konusundaki çalışmaların artmasını umuyoruz. Elinizdeki çalışma, bir süredir ekonomik ve sosyal haklar alanında çalışmalar yürüten İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin meseleye bakışını ortaya koymaktadır." Yrd.Doç.Dr. Günal KURŞUN İnsan Hakları Gündemi Derneği Başkanı
Tanımlama Alanı
Konu
Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar, Sağlık Hakkı, Eğitim Hakkı, Sendikal Haklar, Halkların Kendi Kaderini Tayin Hakkı, Çalışma Yaşamına İlişkin Haklar, Bilimsel Gelişmelerden Yararlanma Hakkı, Dinlenme ve Eğlenme Hakkı
Alıntı
Koleksiyonlar