Hakikat Hakkı ve Hakikat Komisyonları

Tarih
2014
Yazarlar
Kukoska Natalija
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Öz
Bu makale ilk olarak hakikat hakkının uluslararası hukuk alanındaki kaynaklarını ve hukuki statüsünü belirlemeye çalışacak. Bunun için de makalede, geçiş dönemi adaleti alanına girilerek, geçmişteki ağır ihlallere ilişkin hakikati bilme hakkı kavramının evrimi takip edilecek. Bu hakkın, silahlı çatışma ya da baskıcı rejimler sonrası ağır insan hakları ihlallerinin açığa çıkartılması ve araştırılması amacıyla başvurulan bir hak olarak kolektif karakterine olduğu kadar, yasama ve yargılama sürecindeki ayrıksı karakterine de dikkat çekilecek.
Tanımlama Alanı
Konu
Hakikat, Hak, Geçiş Dönemi Adaleti, Hakikat Komisyonu, Mağdurlar, Hafıza, Anlatı
Alıntı
Koleksiyonlar