Çocuk Hakları Evrenseldir-Türkiye'de Çocukların Terörle Mücadele Yasaları Altında Adil Olmayan Yargılamalarına Son Verin

Tarih
2010
Yazarlar
Uluslararası Af Örgütü
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Uluslararası Af Örgütü Yayınları
Öz
Türkiye’de, 2006 yılından bu yana, bazıları 12 yaşında olmak üzere, binlerce çocuk, yalnızca, Türkiye’de yaşayan Kürtlerin sorunları ile ilgili konulara odaklanan gösterilere katıldıklarına dair iddialar doğrultusunda terörle mücadele yasaları altında yargılanmaktadırlar. Uluslararası Af Örgütü, Türkiye yetkililerinin, kimi zaman şiddet olaylarına sahne olan gösterilerde mülke zarar verilmesini engellemek ve düzeni sağlamakla yükümlü olduğunu kabul etmekle birlikte, bu çocukların yakalanma, gözaltı ve dava sürecinde haklarının sistematik bir şekilde ihlal edilmesinden kaygı duymaktadır. Uluslararası Af Örgütü, gözaltılar ve kovuşturmalar devam ederken, Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerin de gösterilere katılan çocukların durumunu iyileştirmeyeceğinden ve ihlallerin devam edeceğinden kaygı duymaktadır. Taraf Devletler, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul edilen her çocuğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir olduğu hususları göz önünde bulundurularak, taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte muamele görme hakkını kabul ederler.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuk Hakları, Azınlık Hakları, Cezaevleri--Ayrımcılık--Türkiye
Alıntı