Nefret Suçu Odaklı Veri Toplama ve İzleme Mekanizmaları

Tarih
2014
Yazarlar
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu
Öz
DKİHB [İng. ODIHR], katılımcı Devletlerin taahhütlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak amacıyla, kanun yapıcılar, resmi görevliler, kolluk kuvvetleri, savcılar, hâkimler ve sivil toplum kuruluşları ve/veya grupları (STK) için birtakım yayınlar ve eğitici programlar hazırlamıştır. Bu kılavuz, nefret suçu odaklı verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve yaygınlaştırılmasını geliştirmek üzere AGİT bölgesinde bulunan çeşitli yasal ve siyasi sistemlerde uygulanabilir bir araç olarak tasarlanmıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
Nefret Suçları--Avrupa Birliği, Nefret Söylemi--Avrupa Birliği, Ayrımcılık--LGBTİ+
Alıntı
Koleksiyonlar