Engellilerin Siyasal Yaşama Katılma Hakkı

Tarih
2017-03
Yazarlar
Karayel, Zehra
İçli, Av. Turhan
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Engelliler Federasyonu ve Türkiye Barolar Birliği
Öz
"Her engelli bireyin, eşit hak ve yükümlülüklere sahip yurttaş olarak hayatın her safhasına daha etkin katılabilmesini, sosyal devlet, sosyal adalet ve fırsat eşitliği çerçevesinde değerlendiren Türkiye Barolar Birliği, engelli yurttaşlarımızın yanında yer almak suretiyle anayasal temelli bu hak çabasını kararlılıkla sürdürmektedir. Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan bu kitapçık da, spesifik engelli sorunlarına dikkat çekilerek ; engellilerin yaşamın her alanına daha etkin katılmalarına ve farkındalık yaratılmasına yönelik çabanın bir örneğidir." -Av.Prof.Dr. Metin Feyzioğlu
Tanımlama Alanı
Konu
Engelliler--Türkiye, Engelli Bireyler--Türkiye, İnsan Hakları--Türkiye, Engelli Bireyler--Siyasal Yaşama Katılma Hakkı--Türkiye
Alıntı
Koleksiyonlar