Yeni Anayasa Yapım Sürecinde Şeffaflık ve Katılım İzleme Raporu

Tarih
2013-06
Yazarlar
Denge ve Denetleme Ağı İzleme Grubu
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Denge ve Denetleme Ağı İzleme Grubu
Öz
"Yeni anayasa sürecinde görüldüğü üzere yurttaşların, karar alma süreçlerine katılmak için ciddi bir isteği bulunmaktadır. Katılım yeni anayasa sürecinde görüldüğü üzere yurttaşların, karar alma süreçlerine katılmak için ciddi bir isteği bulunmaktadır. Katılım ve şeffaflık, etkin ve işlevsel bir denge ve denetleme sistemi ile iyi yönetişimin temelinde yer alan ilkelerdir. Dünyanın her yerindeki eski yeni tüm demokrasiler, yurttaşların bilgiye daha kolay erişmelerini; bu sayede de politika üretme süreçlerine etkin katılmalarını sağlamanın yollarını aramaktadır. Birleşmiş Milletler, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Dünya Bankası gibi kurumların çalışmaları, demokratik ülkeler arasında ortak bir şeffaflık ve katılım anlayışının geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır."
Tanımlama Alanı
Konu
Şeffaflık İyi Uygulamaları, Katılım İyi Uygulamaları, Açık Yönetim Ortaklığı, Yeni Anayasa Sürecinde Katılım
Alıntı