Eğitimde Çoğulculuk ve İnanç Özgürlüğü : Yetişkinlerin ve Çocukların Gözünden Okullarda Din Dersleri ve Dinin Görünümleri

Tarih
2017
Yazarlar
Genç, Özge
Taşkan, Demet
Tol, Ulaş
Yıldırım, Mine
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği (PODEM) & Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi
Öz
PODEM, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi’yle birlikte, Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve Gündem Çocuk Derneği’nin katkılarıyla okullarda çoğulculuk, zorunlu ve seçmeli din dersleri ve dinin görünümleri hakkında 2016 yılında Mart ve Ağustos ayları arasında farklı illerden ebeveyn ve öğrencilerin katılımıyla bir saha çalışması yürüttü. Bu saha çalışmasında İstanbul, Ankara, Kayseri ve Diyarbakır’da yaşayan farklı inanç gruplarından ve farklı dini pratik seviyelerine sahip toplamda 124 ebeveynle yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar gerçekleştirildi. Çocuklarla yürütülen çalışmada ise İstanbul, Ankara ve Kayseri’de yine farklı inanç gruplarından ailelerden gelen çocukların katılımıyla toplamda 38 lise öğrencisi çocukla atölye çalışmaları ve birebir görüşmeler yapıldı.
Tanımlama Alanı
Konu
Çocuklara Din Dersleri, Zorunlu Din Dersleri, Okullarda İnanç Özgürlüğü
Alıntı
Koleksiyonlar