Aliağadaki Termik Santrallerin Dava Süreçleri Raporu

Tarih
2016-03-19
Yazarlar
Yıldırım, Av. Hülya
İnce , Elif
Özlüer, Av. Mahmut Fevzi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Ekoloji Kolektifi Derneği
Öz
Bu raporun, kömürlü termik santrallere karşı İzmir’i korumaya yönelik farklı kollardan yürütülen çabaların ortak bir metinde görünür kılınmasını sağlayacağını umuyoruz. Hukuk mücadelesinin tek başına dava açmak olmadığını da kabul ederek farklı davalardaki süreçlerden haberdar olmanın ve birbirini etkileyen kararları bilmenin ise çok önemli olduğu kanaatindeyiz. Hukuki süreçlerin bir görünmezlik ritüeli ve perdesi arkasında sürdürüldüğü zamanlarda, şeffaflaştırılmış süreçler ne olup bittiğinin algılanmasını sağlayabilir. Bununla birlikte, İzmir bölgesinde yürüyen şimdilik 3 farklı termik santral projesinin bütünlüklü olarak ÇED sürecinin yürütülmediği ve bu santrallerin etkilerinin de bütünlüklü olarak ortaya konulmadığı dava raporlarından anlaşılmaktadır. Bunun sonucundan ÇED süreciyle elde edilmesi düşünülen çevresel riskleri ortaya koyma ve bu risklere yönelik önlem alma zorunluluğunun yok sayıldığı bir tablo ile karşı karşıyayız.
Tanımlama Alanı
Konu
Termik Santraller, Hava Kirliliği, Doğa Kirliliği, Şehir Planlaması, Dava--Ruhsat İptali, Dava--Üretim Lisansı İptali, Çevresel Etki Değerlendirmesi, ÇED Raporu
Alıntı
Koleksiyonlar