Ulusal Azınlıkların Seçim Süreçlerine Katılımını Teşvik Etme ve İzleme üzerine El Kitabı

Tarih
2015
Yazarlar
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi
Öz
Bu yayın toplamda dört bölüm ve bir ekler bölümünden oluşmaktadır. Bölüm I ulusal azınlıkların seçim süreçlerine etkin katılımı ile ilgili bölgesel ve uluslararası yükümlülüklerin detaylı bir listesini verir. Bunlar sözleşmeler, siyasi taahhütler ve AGİT, Avrupa Konseyi ve BM tarafından bugüne kadar kabul edilmiş diğer standartları içerir. Bölüm II ve III, Lund Tavsiyeleri’nden seçimle ilgili olan dördünün her birinin içeriğini detaylı olarak açıklar.Bölüm II ve III aynı zamanda çeşitli ülkelerdeki iyi örneklerden yararlanarak ve azınlık gruplarının özgün karakteristiklerini (oluşum, boyut, vb.) de dikkate alarak seçim süreçlerinde azınlık temsilinin teşvik edilmesi için uygun seçenekleri sunar. Bölüm IV ODIHR’ın ulusal azınlıkların etkin katılımının izleme ve değerlendirmesine odaklanan seçim gözlemi metodolojsini anlatır. Ekler bölümü ise ilgilenen okuyucular için belgelere kolay referanslar sağlayarak uluslar azınlıklarla ilgili temel uluslararası ve bölgesel araçlardan bölümlere yer verir.
Tanımlama Alanı
Konu
Medeni ve Siyasi Haklar--Azınlıklar, Ayrımcılık Yasağı, Ulusal Azınlıklar
Alıntı