Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli Yayıncılık

Tarih
2019
Yazarlar
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Öz
"Cinsel şiddetle en temel mücadele alanımız, en temel olanı, cinsel şiddetle ilgili topluma zarar veren yanlış algı ve inanışların kırılmasını, dönüşmesini sağlamaktır. Bunu yapmadıkça; yasalar, tüzükler ve kurallar ne olursa olsun, hayatlarımızda bir karşılığını göremeyiz. Hakimin karar verirken, adli-tıp uzmanının rapor hazırlarken, eğitimcinin öğretirken, muhabirin haber oluştururken sahip olduğu yaklaşım gibi, bizler de çalışırken, ilişkilenirken, çocukları büyütürken yüzleşip sorguladığımız her eylemi ve etkileşimi toplumsal dönüşüm için verilen mücadelenin önemli bir parçası olarak görüyoruz . Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği olarak, bu broşürün medya çalışanlarının yaklaşımını daha HAK TEMELLİ bir noktaya taşıyacağını umuyoruz. Toplumsal dönüşüm için toplumsal iletişim ve dayanışma dileği ile... "
Tanımlama Alanı
Konu
Cinsel Şiddet--Haberler--Kitle İletişim, Cinsel Şiddet--Medyada Kullanılan Dil, Cinsel Şiddet--Medya--Ayrımcılık
Alıntı
Koleksiyonlar