Özel İhtiyaçlı Mahpusların İzlenmesi - LGBTİ, Yaşlı, Engelli ve Yabancı Uyruklu Mahpuslar için Pratik İzleme Aracı

Tarih
2016-01-11
Yazarlar
İnsan Hakları Uygulama Merkezi ve Penal Reform International Güney Kafkasya Bölge Ofisi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
İnsan Hakları Uygulama Merkezi ve Penal Reform International Güney Kafkasya Bölge Ofisi
Öz
Hapishaneler başta olmak üzere, çeşitli kapatma mekanlarında farklı izleme mekanizmaları bağımsız gözetimlerde kullanılıyor. BM İşkenceye Karşı Sözleşme Ek Protokolü’ndeki (OPCAT) şartlara uygun olarak oluşturulmuş Ulusal Önleme Mekanizmaları (UÖM), bu karmaşık görevi ülke topraklarında ve OPCAT’a taraf devletlerin hukuki yetki alanlarında yerine getiren başat kurumlardır. UÖM’lere bu belirli izleme görevinde yarım etmek için, Bristol Üniversitesi’nin ESRC Etki Hızlandırma Hesabı’nın finansal desteği ile İnsan Hakları Uygulama Merkezi (Bristol, BK) ve Penal Reform International, Güney Kafkasya Bölge Ofisi (Tiflis, Gürcistan); hapishane gözetiminde UÖM’ler ve diğer izleme organları tarafından kullanılabilecek bu raporda belirtilen izleme araçlarını geliştirdi.
Tanımlama Alanı
Konu
Mahpuslar, LGBTİ+--Cezaevleri, Cezaevleri--Ayrımcılık, Mahpuslar--Uluslararası Standartlar
Alıntı
Koleksiyonlar