Avrupa Yerel Yaşamda Kadın – Erkek Eşitliği Şartı

Tarih
2006
Yazarlar
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)
Öz
İşbu şart, Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlerin yetkilerini kullanmak ve ortaklıklar oluşturmak suretiyle vatandaşları için daha fazla eşitliği hayata geçirme görevini edinmeleri amacıyla hazırlanmıştır.
Tanımlama Alanı
Konu
Alıntı