Kadınlara Karşı Her Türden Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin 2. Maddesi Uyarınca Taraf Devletlerin En Temel Yükümlülüklerine İlişkin 28 No.lu Genel Tavsiye Kararı

Tarih
2010
Yazarlar
Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Dergi Adı
Journal ISSN
Volume
Yayıncı
Birleşmiş Milletler
Öz
Tanımlama Alanı
Konu
Ayrımcılık, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Uluslararası Hukuk -- Kadınlar, Kadın Mücadelesi, Kadın Hakları
Alıntı